Schildts pojkböcker - Schildts flickböcker

1945 - 1948 utgav Holger Schilds förlag en liten serie - 7 titlar - pojkböcker och samtidigt också en likadan serie,som dock troligen omfattade endast tre titlar, för flickor.
Utgivningen var ett samarbete med AB J. Hasselgrens förlagsbokhandel i Stockholm, som samtidigt gav ut samma serie. I Sverige utgavs böckerna med numrering på omslaget, men numrering saknades på de finländska böckerna, som tydligen inte utgavs i samma ordningsföljd som de i Sverige. Nedan avbildas serien från Schildts förlag och tre titlar från Hasselgrens.
Också de tre titlarn i serien Schildts flickböcker finns avbildade nedan. Bilderna till bokomslagen är Margareta Ginmans.

Schildts pojkböcker

 

 

Den vita araben
På jakt efter giftträdet
De röda pilarna
Percy F. Westerman
David Ker
Frances Gaither
1945
1945
1945
Det flammar i öster
Det stulna kassaskåpet
Fågelöns hemlighet
Peder Flint
Sid Roland
Sid Roland
1945
1946
1946
Smugglarligan
Sid Roland
1946

 

Exempel på Hasselgrens pojkböcker i samma serie

Det stulna kassaskåpet
Fågelöns hemlighet
Smugglarligan
Sid Roland
Sid Roland
Sid Roland
1946
1946
1946


Schildts flickböcker

Nedre femtes stordåd
Sallys första termin
Allvar i lek
Christine Chaundler
Christine Chaundler
Evi Bögenaes
1946
1948
1948

 

Tillbaka