Nr I 1914
Första boken i serien B Wahlströms Ungdomsböcker

B Wahlströms Ungdomsböcker 1914 - 2012

Nu kan du kolla böckerna i serien B Wahlströms Ungdomsböcker.
Förteckningen innehåller uppgifter om titlar, författare och utgivningsår. .
.
Till boklista 1 - 1000 , till boklista 1001 - 1500 till boklista 1501 - 2000 till
boklista 2001 - 2500 till boklista 2501 - 3000 och till boklista 3001 - 3328

Två titlar i serien har utgetts i nya upplagor med ny ryggnummer.
1918 utgavs Winnetous testamente som nr 20 och 1963 som nr 1178,
medan Lille Lorden 1938 fick nr 270 och 1992 nr 2628.

Ett urval av omslagen till de äldsta böckerna i serien hittar du här

Andra ungdomsböcker på B Wahlströms förlag
Förutom B Wahlströms Ungdomsböcker, som väl är den mest kända serien, har flera andra ungdomsbokserier utgivits. Exempel på dessa hittar du här
En ofullständig förteckning över, och bildexempel på, de KB-märkta böckerna hittar du här

Vill du gå direkt till Wahlströms Lejonserie tryck här

 

Nr 3328 2012
Den sista boken i serien B Wahlströms Ungdomsböcker

WAHLSTRÖMS UNGDOMSBÖCKER 1914 - 2012.


Den första boken i serien B Wahlströms Ungdomsböcker var Skogslöparen av Gabriel Ferry och gavs ut 1914. Den sista nr 3328 varVi ses - lova det av Pernilla Gesén
Redan från början fick böckerna ryggnummer och fram till och med nr 87 (1926) användes romerska siffror. Till och med nr 65 (1923) var ryggfärgen grå. Därefter kom de gröna (pojkböcker) och röda (flickböcker) ryggarna.
Böcker med romerska siffror (lägre än nr 65) och röda eller gröna ryggar är alltså inte förstaupplagor även om detta inte alltid framkommer av boken.
Till och med nr 18 (Nybyggarne) hette serien B Wahlströms 1 kr ungdomsböcker. Böckernas pris var t.o.m den boken 1 krona.

På de äldre böckerna finns tryckningsåret såväl på omslagets baksida som på insidan av titelbladet.
Ibland kan tryckningsåret i boken vara äldre än årtalet på omslaget, vilket tyder på att man tryckte stora upplagor av själva boken och i ett senare skede tryckte man nya omslag till äldre upplagor. Ibland kunde man också sätta äldre omslag till nytryckningar utan att ange att det var frågan om nya upplagor.

För att vara helt säker på att det är frågan om förstaupplaga både vad det gäller själva boken som omslag bör årtalen vara de samma på både pärm och titelblad. Dessutom bör boken finnas med i förteckningen på pärmens baksida. Efter det att förlaget slutade att trycka förteckningen direkt på omslaget och i stället klistrade förteckningen på omslaget förekommer ibland flera versioner av listor på samma upplaga. Den ena listan kan börja med ett nummer medan en annan börjar med en något högre nummer, vilket tyder på att man uppdaterade listorna när man utgett nya böcker och klistrade på mer aktuella listor.

På 1920-talet och en bit in på 1930-talet utkom böckerna också utan ryggnummer och utan något som helst tryck på pärmens baksida. Ryggfärgen var antingen blå, röd eller grön. På de flesta av dessa böcker finns ett "emblem" bestående av bokstäverna KB. KB märkningen fanns också på en och annan bok i den vanliga serien B Wahlströms ungdomsböcker.Exempel på de sk. KB-böckerna hittar du här. Någon definitiv förklaring till denna utgivning har ännu inte kunnat fås. Med största sannolikhet är det frågan om böcker från Kungsholmens Bokhandel.

Från och med nr 1519 Rena karusellen, Lotta! som utgavs i början av år 1970, blev böckerna något smalare än vad de tidigare varit
Från och med nr 3264 Klara och midsommardrömmen av Pia Hagmar, utgiven 2007 ändrades formatet så att bokens höjd blev 20 cm i stället för att tidigare ha varit 18 cm (källa: Jonny Nilsson)

1983 övergavs systemet med dubbelnummer för tjöckre böcker. Den sista med dubbelnummer var nr 2322-23 Biggles och den försvunna staden

Böckerna med röda ryggar anges ofta på omslaget som B Wahlströms Flickböcker, men jag har stött på upplagor (Bl.a. av Kittyböckerna) som benämns B Wahlströms Ungdomsböcker, vilket även var fallet när det gällde flickböckerna innan de fick röd ryggfärg. Från och med bok nr 2332 Läsning för Lotta, utg. 1984 ändrades texten permanent så att även flickböckerna kallas "B Wahlströms Ungdomsböcker. Ryggfärgen är dock i vanlig ordning röd.
Från och med bok nr 3208 delas böckerna in i fyra grupper :
Spänning som har röd rygg
Du+Jag som har röd rygg
Djur som har grön rygg
Sport som har grön rygg
Klara-böckerna byter från rött till grönt och Deltrons bälte byter från grönt till rött. Även nya upplagor av äldre böcker får den nya ryggfärgen. Den här sättet med ryggfärgen används ända fram till sista boken. (källa: Lars-Erik Gustavsson)

Av någon anledning utgavs nr 20 1918 Winnetous testamente på nytt 1963, men fick då nr 1178. Även Lilla lorden, nr 270 1938 utgavs på nytt, 1992 och fick då nr 2628. Orsaken till detta torde knappast bero på att böckerna reviderats. I serien förekommer ju andra böcker där en senare upplaga kraftigt reviderats och t.o.m en ny översättare använts utan att ryggnumret ändrats.
1991 återutgavs tre tidigare böcker, nämligen nr 26 Lilla prinsessan som utkom 1919 utgavs som En liten prinsessa med nr 2568, nr 107 Sju syskon, utgiven 1928 utgavs på nytt med nr 2569 och nr 669-670 Den hemlighetsfulla trädgården utgiven 1952 återutgavs med nr 2567. (källa:Lars-Erik Gustafsson)

Sedan den första flickboken, nr 26 Lilla prinsessan utkom 1919 har till och med nr 3327 utgetts 1680 böcker som av förlaget angetts vara flickböcker och/eller har röd rygg. En bok, nr 3153 Tystnadens skog, fick vid utgivningen 2004 grön och vid utgivningen 2005 röd rygg.
Två gånger har tydligen försök gjorts för att låta böcker som riktar sig både till pojkar och flickor få en egen ryggfärg. Första försöket gjordes 1936 då bok nr 226 Rickie, våran jycke av Maja Jäderin-Hagfors och bok nr 231 Ungarna Barry fick bruna ryggar. Dessutom angavs på pärmen att det var frågan om B Wahlströms ungdomsböcker för flickor och pojkar. Försöket begränsades dock till dessa två böcker. Följande gång ryggfärgen avvek från den röda och gröna var 1987. Då utgavs den första boken av fyra med polkagrisrandig, röd och grön, ryggfärg. Den första var nr 2443 De vedervärdiga elefanterna, nr 2444 Den ledsna pandan utkom samma år, den tredje boken , nr 2464 Pudeln som spelade piano utkom 1988 och den fjärde nr 2494 Den människoätande tigern utkom 1989. Alla fyra titlarna är skrivna av av Hellberg & Nilsson (Hans-Eric Hellberg och Ulf Nilsson).
Ryggfärgen för några av böckerna efter nr 3274 har tyvärr inte kunnat kontrolleras.

Den sista boken i serien B Wahlströms Ungdomsböcker har nr 3328. Det är dock under 3000 titlar som getts ut.
Totalt utgavs 398 titlar med dubbelnummer. Av de 2533 böcker med enkel nummer drogs 6 böcker, nr 2603, 2604, 3011, 3012, 3013 och 3014 in och 2, nr 3257 och 3258 drogs antagligen också in, medan 5 böcker, nr 1178 Winnetous testamente, 2628 Lilla lorden, 2568 En liten prinsessa, 2569 Sju syskon och 2567 Den hemlighetsfulla trädgården tidigare utgivits som nr 20, 270, 26, 107 och 669-670. En liten prinsessa hade dock titeln Lilla prinsessan när den utkom som nr 26. Utgående från detta skulle de utgivna volymerna med ”enkel” nummer vara 2519 och dubbelvolymerna 398, totalt alltså 2917. Bok nr 2500 utkom i två utföranden som Kitty och Bröderna Hardy i Dubbelmysteriet och som Bröderna Hardy och Kitty i Dubbelmysteriet. Räknar man med bägge utgåvorna blir antalet 2918.

Då jag inte med säkerhet vet hur det förhåller sig med nr 3257 och 3258 är jag naturligtvis väldigt tacksam om någon har möjlighet att bekräfta eller dementera uppgiften om indragning. Jag är också tacksam om någon har förklaringar till de andra indragningarna. Det gäller böckerna nr 2603, 2604, 3011, 3012, 3013 och 3014.Även förlaget Söderström & Co i Helsingfors utgav böckerna, som utseendemässigt ser ut exakt som Wahlströms. Utgivningen började dock först 1923 ty det året utkom nr 1 Bland guldgrävare och indianer (Wahlströms nr 4/1915). Böckernas numrering, som är med arabiska siffror, avviker alltså en aning från Wahlströms. Hur många titlar som utgavs är osäkert. På omslaget till de första böckerna listas 10 böcker, så antagligen utgavs åtminstone så många böcker.

Ett urval av omslagen till de äldsta böckerna i såväl Wahlströms som Söderströms serien hittar du här

Efter den 1 juni 2006 ingår förlaget i Forma Publishing Groups AB. Forma Books består av varumärkena Ica Bokförlag, B.Wahlströms, Damm Förlag, bokklubbbarna Läslusen och Fantasy. I slutet av 2013 bildades Massolit förlagsgrupp.
Kontakta mig gärna om du har kommentarer till ovanstående.

 

Tillbaka