World Radio Handbook - World Radio TV Handbook

Dansken Oluf Lund-Johansen publicerade den första World Radio Handbook för år 1947 och fortsatte till och med boken för år 1986 då Jens Frost tog över till 1986. Därefter tog Andrew Sennitt över och därefter utgavs boken i England.
2023 års bok utges av Radio Data Center of Germany.
Till och med utgåvan för 1960 hette boken "World Radio Handbook" (WRH) därefter "World Radio TV Handbook" (WRTH).

De flesta av bilderna nedan är från min egen samling men några har jag fått av DX-are och f.d. DX-are. Tyvärr är många bilder av mindre bra kvalitet.
Jag hoppas att de som har bättre exenplar vill skicka dem till mig, tosso@surfnet.fi och låta mig publicera dem på den här sidan.

Tosso

Mina DX-sidor
Frekvensnytt och Här VNDXK.
DX-tidningen utan namn (Vasa DX-klubb
Svensksändare Utländska radiostationer som haft sändningar på svenska
Svensksändare aktiva 1957
Gamla QSL-bekanta
Klubb-QSL
HAM-QSL
World Radio TV Handbook
DX-klubbar och förbund
i Sverige genom tiderna
Svenska och finländska DX-tidningar
DX-Radio Nr 1 1944 av, troligen, Sveriges första DX-tidning 
WRH 1947 WRH 1948 Dansk version WRH 1948-49 WRH 1949
       
WRH 1949-50 WRH 1950 WRH 1951 WRH 1952
       
WRH 1953 WRH 1953 Tysk version WRH 1954 wrh 1955
       
WRH 1955 Tysk version WRH 1956 WRH 1957 WRH 1958
       
WRH 1959 WRH 1960 WRTH 1961 WRTH 1962
       
WRTH 1963 WRTH 1964 WRTH 1965 WRTH 1966
       
WRTH 1967 WRTH 1968 WRTH 1969 WRTH 1970
       
WRTH 1971 WRTH 1972 WRTH 1973 WRTH 1974
       

WRTH 1975 WRTH 1976 WRTH 1977 WRTH 1978
       
WRTH 1979 WRTH 1980 WRTH 1981 WRTH 1982
       
WRTH 1983 WRTH 1984 WRTH 1985 WRTH 1986
       
WRTH 1987 WRTH 1988 WRTH 1989  
       
WRTH1991 WRTH 1992 WRTH 1993 WRTH 1994
       
WRTH 1995 WRTH 1996 WRTH 1997 WRTH 1998
       
WRTH 1999 WRTH 2000 WRTH 2001 WRTH 2002
       
WRTH 2003 WRTH 2004
WRTH 2005
WRTH 2006
       
WRTH 2007 WRTH 2008 WRTH 2009 WRTH 2010
       
WRTH 2011 WRTH 2012 WRTH 2013 WRTH 2014
       
WRTH 2015 WRTH 2016 WRTH 2017 WRTH 2018
2020
WRTH 2019 WRTH 2020 WRTH 2021 WRTH 2022
       
     
WRTH 2023      

Tillbaka