QSL från DX-klubbar

Under min aktiva period som DX-are har jag också rapporterat ett och annat specialprogram som olika radiostationer sänt för DX-klubbar. Klubbarna verifierade ofta rapporterna på dessa program med egna special-QSL. Nedan några QSL, som jag själv har fått. Efter mina QSL har jag lagt till bilder, som jag fått av andra DX-are. När det gäller bilder på andra kort än mina egna så har jag fått en del direkt av ägaren, andra har jag fått på andra vägar. Det har varit omöjligt för mig att anhålla om lov att publicera bilderna, bl.a. därför att flera av ägarna avlidit, men jag hoppas att ingen har någonting emot publiceringen.Egna klubb-QSL

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Andra DX-ares klubb-QSL

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Mina DX-sidor
Frekvensnytt och Här VNDXK.
DX-tidningen utan namn (Vasa DX-klubb
Svensksändare Utländska radiostationer som haft sändningar på svenska
Svensksändare aktiva 1957
Gamla QSL-bekanta
Klubb-QSL
HAM-QSL
World Radio TV Handbook
DX-klubbar och förbund
i Sverige genom tiderna
Svenska och finländska DX-tidningar
DX-Radio Nr 1 1944 av, troligen, Sveriges första DX-tidning
 

 

Tillbaka