G. W. Edlunds förlag

Den förnämsta bokförläggaren i Finland under 1870 och 1880-talen var Gustaf Wilhelm Edlund (1829-1907), vilken grundade G.W. Edlunds förlagsaktiebolag år 1853 i Helsingfors. Förlaget utgav främst svensk litteratur men naturligtvis också finsk. Bl.a. Runebergs och Topelius´ verk hörde till förlagsartiklarna, men också historiska verk såsom ”Finland i XIX seklet”.  Edlunds förlag förenades senare med Holger Schildts förlagsaktiebolag, som 2012 fusionerades med Söderström &Co.
Till ungdomslitteraturen på den tiden och ännu långt in på 1950- och 1960-talen ingick såväl Runebergs som Topelius´ verk. Specialupptryckta ”Skolupplagor” ämnade som läseböcker utkom. Här exempel på några av böckerna utgivna mellan åren 1891 - 1955. (Margareta Ginman)

 

Elgskyttarne 1891
Elgskyttarne 1891
Älgskyttarne 1909
Älgskyttarne 1909
Julkvällen 1914
Julkvällen 1914
Julkvällen 1955