Läsning för Ungdom af utmärkta (engelska) författare

År 1871 utgav Albert Bonniers förlag i Stockholm en ungdomsserie under namnet ”Läsning för ungdom af utmärkta engelska författare”. Senare, efter år 1897 ändrades seriens namn till ”Läsning för ungdom af utmärkta författare”. Säkert p.g.a. att inte alla författare var engelskspråkiga. I serien utgavs veterligen 39 numrerade volymer under åren 1871-1901.
(Text, boklista och bilder: Margareta Ginman)

 


 

Nr   Författare Titel Utgivningsår
I 1 A.V.Staaf Ruth och hennes vänner 1871
II 2 Mary Edgeworth Berättelser för barn och ungdom 1871
III 3 Charlotte Mary Yonge Hemligheterna på Stokesley 1871
IV 4 Louisa M. Alcott En krona bland flickor 1871
V 5 Charlotte Mary Yonge Kenneth 1871
VI 6 Louisa M. Alcott Unga kvinnor 1871
VII 7 Louisa M. Alcott Våra vänner från ifjol
VIII 8 Louisa M. Alcott Goss-skolan i Plumfield
IX 9 Louisa M. Alcott Tant Hannas gossar
X 10 Louisa M. Alcott En ädel kvinna
XI 11 Louisa M. Alcott Rosa eller De åtta kusinerna 1902 upp. -3
XII 12 Louisa M. Alcott Rosen i blomning 1903 uppl. 3
XIII 13 Louisa M. Alcott Något för våra flickor
XIV 14 Mrs Molesworth Bilder ur skollifvet
XV 15 Louisa M. Alcott Något för våra flickor II
XVI 16 Louisa M. Alcott Skolungdom
XVII 17 Louisa M. Alcott Sylvia 1882
XVIII 18 Louisa M. Alcott Flickhistorier
XIX 19 Emma Marshall Prinsessan
XX 20 Florence Montgomery Flickan med blå floret
XXI 21 Louisa M. Alcott Berättelser vid spinnrocken 1885
XXII 22 Elizabeth Wetherell Skolkamrater
XXIII 23 Louisa M. Alcott De forna skolgossarna
XXIV 24 Frances Hodgson Burnett Lille Lorden 1904 uppl. 2
XXV 25 Frances Hodgson Burnett Vackra flickan från Amerika
XXVI 26 Louisa M. Alcott Vid skymningsbrasan
XXVII 27 Louisa M. Alcott Då jag var liten 1891
XXVIII 28 Frances Hodgson Burnett Pensionatsflickan
XXIX 29 Evelyn Everett Green Syskonkärlek
XXX 30 Kate Douglas Wiggin Pollys planer - Lilla julrosen
XXXI 31 Grace Aguilar Lifvet i hemmet 1902 uppl. 4
XXXII 32 Frances Hodgson Burnett Två små pilgrimmer
XXXIII 33 Kate Douglas Wiggin Två små hemlösa
XXXIV 34 Grace Aguilar En moders belöning 1903 uppl. 4
XXXV 35 Mary Wilkins Hårdt mot hårdt
XXXVI 36 Tine van Berken Mina systrar och jag
XXXVII 37 Mary E. Mann Fattigfolk för en vecka 1900
XXXVIII 38 Amalia Fahlstedt I sommartid 1901
XXXIX 39 Ågot Gjems-Sajmer Då mor var liten 1901

 

Tillbaka