TVILLINGDETEKTIVERNA av Sivar Ahlrud

1944 kom de två första böckerna om tvillingdetektiverna ut på Lindqvists förlag. Ytterligare två böcker utkom på Lindqvists förlag och en på Beckmans innan B Wahlströms förlag 1949 tog hand om utgivningen, som med undantag av två böcker utgivna av Hörsta förlag och två böcker utgivna av Williams förlag forstatte till och med den femtionde boken 1983. Med undatag av en bok, Cirkus Babbini har de första fem böckerna i ett senare skede också utgivits av B Wahlströms förlag men med andra titlar.
Böckerna som avbildas ingår i Jonny Nilssons (JN) och mina samlingar.

En lista över bokutgivningen hittar du här
Serietidningen Tvillingdeckarna hittar du här

Böcker om tvillingdetektiverna utgivna av Lindqvists och Beckmans och parallellupplagor utgivna av Helsingforsförlagen Söderströms och LindströmsNr 1 Lindqvist 1944
Nr 1 Lindqvist 1951
Nr 2 Lindqvists 1944
Nr 2 Söderströms 1952
Nr 3 Lindqvist 1945
Nr 3 Söderströms 1953
Nr 4 Beckmans 1945
Nr 5 Söderströms 1954
Nr 5 Lindqvist 1947 (JN)
Nr 5 Lindströms 1947

Böcker om tvillingdetektiverna utgivna av Hörsta och Williams förlag och som Books on Demand-böcker

Nr 16 Books on Demand 2001
Nr 20 Books on Demand 2001
Nr 25 Books on Demand 2001
Nr 28 Hörsta 1960
Nr 29 Hörsta 1961
Nr 44 Williams 1973
Nr 45 Williams 1974

Böcker om tvillingdetektiverna utgivna av B Wahlströms förlag

Nr 1 Wup 101 1972
Nr 2 W 1439 u 1 1968
Nr 4 W 1074 u 1 1961
Nr 4 W 1074 u 6 1974
Nr 5 W 1025 u 1 1960
Nr 5 W 1025 u 7 1977
Nr 5 W 1925 u 9 1992
Nr 6 W 574 u 1 1949
Nr 6 W 574 u 8 1967 (JN)
Nr 6 W 574 u 11 1974
Nr 6 W 574 u 12 1979
Nr 7 W 586 u 1 1950
Nr 7 W 586 u 9 1974
Nr 8 W 609 u 1 1950
Nr 8 W 609 u 8 1970
Nr 8 W 609 u 10 1977
Nr 9 W 621 u 1 1951
Nr 9 W 621 u 10 1975
Nr 9 W 621 u 13 1992 (JN)
Nr 10 W 642 u 1 1951
Nr 10 W 642 u 11 1974
Nr 11 W 655 u 1 1952
Nr 11 W 655 u 6 1967
Nr 11 W 655 u 8 1974
Nr 12 W 688 u 1 1952
Nr 12 W 688 u 14 1980
Nr 13 W 691 u 1 1953
Nr 13 W 691 u 6 1967
Nr 13 W 691 u 9 1976
Nr 14 W 711 u 1 1953
Nr 14 W 711 u 9 1972
Nr 15 W 729 u 1 1954
Nr 15 W 729 u 8 1972
Nr 16 W 747 u 1 1954
Nr 16 W 747 u 11 1977
Nr 16 W 747 u 13 1992
Nr 17 W 770 u 1 1955
Nr 17 W 770 u 6 1970 (JN)
Nr 17 W 770 u 7 1974
Nr 18 W 806 u 1 1955
Nr 18 W 806 u 10 1976
Nr 19 W 811 u 1 1956
Nr 19 W 811 u 7 1974
Nr 20 W 831 u 1 1956
Nr 20 W 831 u 10 1974
Nr 20 W 831 u 13 1992 (JN)
Nr 21 W 854 u 1 1957
Nr 21 W 854 u 6 1970 (JN)
Nr 21 W 854 u 8 1976
Nr 22 W 879 u 1 1957
Nr 22 W 879 u 9
Nr 23 W 902 u 1 1958
Nr 23 W 902 u 8 1973
Nr 24 W 928 u 1 1958
Nr 24 W 928 u 9 1976
Nr 25 W 952 u 1 1959
Nr 25 W 952 u 8 1976
Nr 26 W 977 u 1 1959
Nr 26 W 977 u 5 1966 (JN)
Nr 26 W 977 u 7 1975
Nr 27 W 100 u 1 1960
Nr 27 W 100 u 5 1972
Nr 28 W 1293 u 1 1966
Nr 28 W 1293 u 4 1974
Nr 29 W 1321 u 1 1966
Nr 29 W 1321 u 6 1976
Nr 30 W 1090 u 1 1962
Nr 30 W 1090 u 7 1979
Nr 31 W 1120 u 1 1962
Nr 31 W 1120 u 5 1971
Nr 32 W 1143 u 1 1963
Nr 32 W 1143 u 6 1976
Nr 33 W 1170 u 1 1963
Nr 33 W 1170 u 4 1970 (JN)
Nr 33 W 1170 u 7 1979
Nr 34 W 1193 u 1 1964
Nr 34 W 1193 u 7 1987
Nr 35 W 1220 u 1 1964
Nr 35 W 1220 u 4 1970 (JN)
Nr 35 W 1220 u 6 1976
Nr 36 W 1243 u 1 1965
Nr 36 W 1243 u 5 1975
Nr 37 W 1272 u 1 1965
Nr 37 W 1272 u 4 1970 (JN)
Nr 37 W 1272 u 7 1976
Nr 38 W 1393 u 1 1967
Nr 38 W 1393 u 6 1976
Nr 39 W 1490 u 1 1969
Nr 40 W 1543 u 1 1970
Nr 41 W 1596 u 1 1971
Nr 42 W 1658 u 1 1972
Nr 43 W 1718 u 1 1973
Nr 43 W 1718 u 8 1978
Nr 44 W 2111 u 1 1980
Nr 45 W 2137 u 1 1980
Nr 46 W 1776 u 1 1974
Nr 47 W 2197 u 1 1981
Nr 48 W 2225 u 1 1982
Nr 49 W 2254 u 1 1982
Nr 50 W 2279 u 1 1983

Tillbaka