SERIETIDNINGEN TVILLINGDECKARNA

Hösten 1973 började Williams förlag ge ut en serietidning om tvillingdetektiverna Klas och Göran. Tidningen blev dock inte lika långlivad som bokserien. Redan 1974 lades serien ner efter att totalt 10 nummer hade gets ut.
1979 gjorde Förlags AB Semic ett nytt försök med tidningen, men även den här gången blev tidningen kortlivad. Efter endast 8 nummer lades tidningen ner 1981.

En lista över bokutgivningen hittar du här

 

Nr 1-1973 framsida
Nr 1-1973 framsida i stället för baksida
Nr 2-1973 framsida
Nr 2-1973 framsida i stället för baksida
Nr 3-1973 framsida
Nr 3-1973 framsida i stället för baksida
Nr 1-1974 framsida
Nr 1-1974 framsida i stället för baksida
Nr 2-1974 framsida
Nr 2-1974 framsida i stället för baksida
Nr 3-1974 framsida
Nr 3-1974 framsida i stället för baksida
Nr 4-1974 framsida
Nr 4-1974 framsida i stället för baksida
Nr 5-1974 framsida
Nr 5-1974 framsida i stället för baksida
Nr 6-1974 framsida
Nr 6-1974 framsida i stället för baksida
Mellan åren 1973 och 1974 då Serietidningen Tvillingdeckarna gavs ut av Williams förlag hade tidningen två framsidor. Baksidan såg nämligen ut som en normal framsida.
Nr 7-1974 framsida
Nr 7-1974 framsida i stället för baksida
 

 

Nr 1- 1979
Nr 2- 1980
Nr 2-1980
Nr 3-1980
Nr 4-1980
Nr 1-1981
Nr 2-1981
Nr 3-1981

 

Tillbaka