W E JOHNS` ungdomsböcker

Till de olika W E Johnssidorna

Bokomslag Omslag till och information om den svenska W E Johns produktionen.
Bigglestitlar i kronologisk ordning.
Svenska W E Johnsutgivningen inkl. engelska originaltitlar.
Guy Jamais´sammanställning av Biggles-serier, noveller o. romaner.
Omslagsillustratörer och översätare
Engelska Böcker, som inte översatts till svenska.
Suomenkieliset W E Johns. W E Johns på finska.

 

 

 

1940 utkom de två första Bigglesböckerna på svenska.
Den ena Biggles flyger österut utgavs av Bonniers förlag i serien Önskeböckerna.
I serien B Wahlströms Ungdomsböcker utkom Biggles stridsflygaren.
Redan 1936 publicerades Flygande Blixten och Kidnappning som nr 2 resp. 9 i Flygnings Romanserie I dessa böcker förekom dock inte Biggles, Worrals eller King.

Totalt utkom 101 Bigglesböcker. Av dessa har 85 översatts till svenska.
Den sista boken, Biggles does some homework, arbetade Johns på vid sin död. Den utgavs i ofullständigt skick 1998

Den kronologiska (historiska) förteckningen, som du hittar HÄR upptar 97 engelska titlar plus två böcker, Biggles does some homework och Biggles - air ace, utgivna efter Johns död och vilkas "historiska" ordning är osäker.
Biggles of 266 och Biggles Pioneer Air Fighter, innehåller endast noveller som tidigare publicerats, i Biggles in France resp. The Camels are coming och "Biggles" of the Camel squadron och som revideras för att lämpligare passa barn. De borde därför inte tagas med i en förteckning över originalböckerna. Om däremot Gimlet - King of the comandos (King vid kommandotrupperna), Gimlet goes again (King åter i farten), Gimlet bores in (King tar hem spelet) och Gimlet mops up (King gör rent hus), i vilka Biggles förekommer som pilot på det plan som transportera King och hans mannar, räknas med kommer vi upp till 101 Bigglesböcker på engelska.

85 av de engelska originalböckerna har helt eller delvis (noveller) översatts till svenska. Totalt har 96 böcker utgetts på svenska, av vilka en Biggles i fält som utkom 1943 även, något förkortad, utgetts med titeln Med Biggles över kanalen (Pojkarnas flygbok 1947). I några av böckerna med noveller förekommer samma noveller, ibland med olika namn.

Boken Biggles flyger vidare innehåller tre noveller, Bigglesberättelsen Aska över Tyskland, Kingberättelsen Ett uppdrag i Orienten och Worralsberättelsen På hemmafronten.

10 böcker om King har utgetts. Dessutom är samarbetar Biggles och King och hans "kattungar" i boken Biggles på farlig mark.

Titlarna på de böcker som inte översatts till svenska finns i slutet på listan med den svenska W E Johnsutgivningen

 

Bonniers
I serien Bonniers Önskeböcker har utgetts 24 titlar, varav 8 titlar även utgetts i förlagets serie Röda Ramen, 8 i Bonniers Junior-serie, en i Bonniers Flygserie och 6 som Pojkarnas flygbok. I serien Pojkarnas flygbok förkortades Biggles i fält en aning och fick titeln Med Biggles över kanalen.


B Wahlströms Ungdomsböcker

I serien B Wahlströms Ungdomsböcker har 73 titlar utgetts, 4 titlar har utgetts i serien B. Wahstöms Poppisböcker, 13 i B Wahlströms Ungdomspocket och 2 i Wahlströms Lejonserie. De två sistnämnda samt två titlar som Richters förlag utgett i Disneys bokklubb har också publicerats i serien B Wahlströms Ungdomsböcker.


Andra W E Johnsböcker
Förutom böckerna om Biggles har samtliga 10 King-böcker översatts till svenska och utgetts i serien B Wahlströms Ungdomsböcker utgetts. I samma serie har 9 Worrals-böcker (Johns skrev totalt 11 Worrals-böcker), 3 Rex-böcker och 3 böcker, som inte handlar om någon av de nämnda "huvudfigurerna" utgetts. Information om dessa hittar du under Bokomslag

Bigglesserier mm
Guy Jamais´ sammanställning av Biggles-serier, noveller och romaner, som du hittar här

Bigglesutgivningen i Finland

I Finland har Schildts förlag på svenska utgett Biggles flyger söderut och Biggles i hemlig tjänst.
1948, inte 1947 som en del källor felaktigt anger,utgavs den första finska Bigglesboken, Biggles sukelusvenejahdissa (Biggles på u-båtsjakt) förlaget Tammi, som totalt utgav 10 titlar åren 1948-1971.15 titlar utgavs åren 1948 - 1971. Därefter tog utgivningen paus till 1990 då fem av förlagets tidigare utgivna titlarna utgavs på nytt. Efter 1990 har inga nya böcker utgivits på finska.
Åren 1948-1954 utkom 6 Bigglestitlar på förlaget Pellervo-Seura. Totalt har alltså 16 olika Bigglestitlar utgivits. En förteckning över de finska böckerna hittar du här

Tillbaka