MÖNSTERÅSBIOGRAFER

 

(Källa: Text Jonny Nilsson, bilder Stranda Hembygdsförenings arkiv)

Märker du några fel eller kan komplettera med någonting kontakta då gärna Jonny eller Torsten som konstruerat sidan.

besöksräknare
besökare sedan 22.7.2013

 

blomstermala3
forstabion
monsterasbio
Folkets Hus där Blomstermåla bio verkar
Huset där Mönsterås första biograf låg kring sekelskiftet 1900. Numera huserar musikskolan i lokalen
Mönsterås bio

 

 

I Mönsterås kommun finns två verksamma biografer, Mönsterås bio och Blomstermåla bio.Bägge biograferna som numera är digitaliserade drivs av ideella krafter, Mönsterås bio inom IOGT-NTO och Blomstermåla bio inom Folkets Hus verksamhet.

Blomstermåla bio vars salong har 140 platser fördelade på 8 bänkrader började troligen sin verksamhet 1963 då "nya" Folkets Hus stod färdigt.

Under åren 1942 - 1984 var biografen Roxy verksam i Mönsterås.

 

 

 

Mönsterås bio

Mönsterås äldsta biograf
Mönsterås äldsta biograf, Mönsterås bio,låg i den gamla gula gymnastikhallen där Musikskolan idag huserar. Förmodligen såg den inte ut som en klassisk biograf eftersom den också var idrottshall, men filmvisning mot betalning var det.

Huset byggdes förmodligen i slutet av 1800-talet och skall ha fungerat som samlingslokal och bio tills Nykterhetsföreningens hus Arken stod färdigt 1897 (nuvarande IOGT-NTO-huset där Mönsteråsbiografen av idag ligger).

Oklart när bion flyttades
Det verkar dock inte troligt att filmverksamheten skulle ha flyttat över till logen Arken redan 1897. Eftersom begravningen av Oskar II lär ha visats i gamla ”gymnastikhallen” 1907, så får man anta att det var där man huvudsakligen visade filmer även in på det nya seklet. Det bekräftas av en annons från 1910 där det framgår att Mönsteråsbiografen visade sina filmer i ”Idrottslokalen”. Ett rimligt antagande är att flytten av bion till Arken skedde senare, kanske någon gång mellan 1910 och 1920, absolut senast på 1920-talet när Folkskolan köpte huset som inreddes till enbart gymnastiksal.

Stumfilm med levande musik.
Den tidiga stumfilmen presenterades till levande musik eller grammofon. I Mönsterås var det vikarierande kantor Erneberg som spelade piano. Det lär ha hänt ganska ofta att han inte riktigt lyckades anpassa musikstycket till filmen. Vid Oscar II:s begravning lär han exempelvis ha spelat Gladiatorernas ingångsmarsch. I övrigt har Jonny Nilsson inte gjort någon forskning om Mönsteråsbiografen. Nämnas kan att Conny Karlsson som våren 2013 slutade sin tjänst som biografföreståndare varit i biografens tjänst 50 år, varav 44 som föreståndare. Nedan några foton och klipp med anknytning till biografen.

 

 

monsterasbio2  
logen ark
Mönsterås Bio
 
Interiör "Logen Arken" på 1930-talet

 

 

 

takrep1 takrep2
Takrenovering på 1980-talet
Takrenovering på 1980-talet

 

vinter
Logen Arken där Mönsteråsbion låg när fotot togs 1930 och där biografen fortfarande verkar

 

Roxy - en klassisk biograf i Mönsterås

Makarna Jacobi
Många Mönsteråsare minns med glädje gamla Roxybiografen på Nygatan som gav filmer i över 40 år. Biografens tillkomst har en synnerligen intressant bakgrundshistoria väl värd att återges. Vid 1940-talets början brukade Cirkus Novello övervintra med sina djur i ett stall på gården. Med på cirkusen var det internationellt kända cirkusparet Lina och Martin Jacobi. Lina var lindanserska, Martin clown och musiker. Paret inköpte fastigheten, som på 1930-talet hade inrymt danslokalen Vildrosen, och startade bioverksamheten. Premiärfilmen visades lördagen den 19 september 1942. .

Trogen biobesökare
Jonny Nilssons far, Kurt Nilsson, var en trogen biobesökare, som brukade gå på Roxy varje kväll sex dagar i veckan under bions glansdagar på 1950-talet. Kurt minns att vardagsföreställningarna började klockan halv nio, medan helgens filmer började klockan sex. En biljett kostade 2.25 eller 2.50 beroende på om man valde första plats långt upp, eller andra plats längre fram. Oftast såg han Vilda Västern, men även "storfilmer". Kurt Nilsson, som var stamkund fick alltid en femöreskola av fru Jacobi när han löste biljetten.

Hjälpte till på biografen
Jonny själv hjälpte som ung pojke till på Roxy. Han har själv tydliga minnen av Roxy eftersom hans barndomskamrat Joakims morfar, Birger Bejvel, ägde biografen. Ibland fick Jonny följa med Bejvel och sätta upp affischer eller hjälpa till med städningen efter filmerna. Som tack fick han se filmen gratis. Oftast var det vid helgens matinéfilmer för barn han hjälpte till med, men nog hände det att han såg en och annan film som han aldrig borde ha sett.

Gömde cykeln
Jonnys föräldrar, som hade blivit frireligiösa på 1970-talet, tyckte i all välmening inte om att han sprang på Roxy. Bio var en synd och en ganska svår sådan. Jonny, som ofta cyklade lät ofta föräldrarna tro att han gjorde en cykeltur när målet i stället var Roxy. Han gömde då cykeln så pass väl på bakgården att hans spanande mor aldrig kunde upptäcka den; vis av erfarenheten då hon en gång hade sett cykeln klantigt parkerad på gavelsidan.

Gottköp
Vid Roxy fanns även godisautomaten "Gottköp" där man, enligt rykten, kunde köra upp handen och stjäla godiset som var tänkt att komma ner med hissen till nästa kund.

Roxy försvann på 1980-talet
Bion fick med åren förfalla och 1983 började det komma klagomål på att lokalen var smutsig och trasig. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd kopplades in och därmed var biografens dagar räknade. Nämnden påpekade att underhållet var kraftigt åsidosatt och anmärkte särskilt på fuktskador och dålig ventilation. Bion hade dessutom bara en toalett medan byggnormen krävde två – en för herrar och en för damer. 1984 fortsatte problemen och när storfilmen Fanny och Alexander visades ville folk ha pengarna tillbaka eftersom projektorn gått sönder samtidigt som värmen i lokalen hade varit usel. Samma år ställde kommunen ultimatum. Om inte de sanitära bristerna hade åtgärdats till sommaren så skulle bion få stänga. Varken husägaren Georg Palmér eller biografägaren Birger Bejvel ansåg att det skulle löna sig med en större renovering. Därmed gick en 42-årig bioepok i graven. Huslängan revs sedermera och en ny fastighet med hyreslägenheter byggdes.

Kuriosa – en rocklåt om Roxy
Det finns faktiskt en rocklåt som handlar om Roxybiografen. Det var Plebb, en rockgrupp från Mönsterås, som 1977-78 skrev låten ”The first day in Roxy”. Sången återfinns på en svårfunnen kassett från 1978 och handlar om när de för första gången skulle repa i Roxylokalen

Samma projektorer hela tiden
Biografen hade med stor sannolikhet samma projektorer, Ernemann II, under hela sin verksamhet. Ernemann II började tillverkas 1909 och var då naturligtvis stumfilmsprojektorer.1929 tillvekades en modell som visserligen också var stumfilmsprojektor, men som kunde "moderniseras" så att det även gick att visa ljudfilm när ljudfilmen började sitt "segertåg" 1930.


 

Ehrenmann II1

Ernemann II projektorerna som med mycket stor sannolikhet användes under Roxybiografens hela verksamhet

 

 

biovanster biosvartv
Roxy på Nygatan tidigt 1980-tal (foto Jan-Eric Hyckenberg)
Roxy tidigt 1980-tal (foto Mats Granström)

 

biofarg biohog
Roxy tidigt 1980-tal
Roxy tidigt 1980-tal

 

skylt affisch
Gammal Roxy-skylt
Bioaffischer från Roxy

 

stolar1 stolar2
Roxys biostolar, 1980-talet
Biosalongen vid biografens nedläggning (foto Mats Granström)

 

gottkop birgerb
Godisautomaten Gottköp vid biografens nedläggning
Birger Bejvel Roxys sista ägare

Tillbaka