VASA DX-CLUB

Vid jultid 1953 utgav Vasa DX-Club en "tipsblaska" som man kallade "DX-tidningen utan namn".
Klubben bestod tydligen av skolelever. I början av 1960-talet gjorde jag några lama försök att få veta någonting om klubben men lyckades inte. Efter det har jag inte gjort nya försök, men skulle nu bli glad om någon, som eventuellt vet någonting om klubben vill mejla mig, tosso@surfnet.fi
Nedan en avskrift av "tipsblaskan".

 

 

DX-tidningen utan namn
Organ för VASA DX-CLUB
Utkommer när det passar

Vi, d.v.s den obefintliga redaktionen har beslutat att ge ut en tipsblaska.
Vi vill uppmana er att lyssna nu under jullovet då ni har tid. (Låt flickorna vara så hinner ni nog)
Vi har alltså inte tänkt ge ut någon regelbundet utkommande tidning, men om bidrag börjar komma in har Bebbe lovat att ”trycka” tidningen.
Efter julen hoppas vi att mötena skall kunna hållas mera regelbundet än vad hittills varit fallet. Medlemsavgiften för 1954 är som förr, nämligen 150 mk och kan betalas åt kassören när som helst.
Om vi skall göra denna tidning mera permanent bör den få ett namn. Härmed utlyser vi en tävlan om det bästa namnet. Segraren får ett hedersomnämnande i tidningen.

-----

SPECIAL

The Yugoslav Central Amateur Station sänder 4 och 5 januari 1954 kl 2200-2330 FT på engelska. Frekvensen är 7484 kc/s = 40,09 m. Rapporter kan sändas till George Vukowich, 4 Vlajkoviceva st, Belgrade 2, Juguslavien.

-----

WRH 1954

World Radio Handbook har beställts för medlemmarna. Den har nyligen utkommit och torde snart anlända..

-----

A PORTUGUESA

Alla längre komna DX-are vet vad A Portuguesa är. Men för den som inte vet det, skall jag säga att det är namnet på enligt mitt tycke världens vackraste nationalsång, nämligen Portugals.
Första gången jag hörde den var sommaren 1950. Jag lyssnade då en tid till en station som slutade med en vacker nationalsång. Det visade sig senare till min stora glädje vara CR7BE, Lourenco Marques, Mozambique. Senare syssnade jag en tid regelbundet till Lissabon kl. 1930 då de började sina sändningarmed A Portuguesa, bara för att få höra den vackra melodin.
Varje gång jag hör A Portuguesa minns jag de lyckligastunder jag tillbringat framför mottagaren lyssnande till stationer i Portugals kolonier. Goa, Angola, Mozambique, Kap Verde öarna, Port. Guinea och förstås Portugal, alla har jag hört slutamed A Portuguesa.
Därför, när jag hör den vackra nationalsången minns jag den kvällen då ljuvlig sydländsk musik kom genom etern från CQM, Bisau, och gladde en DX-are mellan snödrivorna i norden.
En annan gång lyssnade jag lycklig till A Portuguesa från CR4AA, Radio Clube de Cabo Verde. Då sände stationen med 400 watts effekt och var en verklig rarietet. Nu har effekten ökats till 3 kW och man kan höra den när som helst.
Men A Portuguesa är lika vacker ändå och påminner alltid om gågna tiders DX-ing.

Audio”

-----

BBC:s Overseas Service 21 år

Den 19 december 1953 firade BBC:s Overseas Service sitt 21 års jubileum. Från den anspråkslösa början har företaget svällt ut till det jätteföretag det nu är.
19 december 1932 startade BBC sin Empire Service avsedd för lyssnare i Samväldet. På den tiden fanns det i Europa 240 radiostationer. Nu är antalet över 800.
BBC har alltid varit berömd för sin nyhetstjänst. Under andra världskriget uppskattades antalet lyssnare i Europa till 200 miljoner. På frågan varför tyskarna lyssnade till sina fienders nyhetssändningar gavs svaret ”Ett land som vågar erkänna sina egna förluster i sändningar till fienden kan omöjligt förlora”. BBC gav nämligen alltid opartiska nyheter och meddelade såväl egna förluster som framgångar.
I detta nu sänder BBC på 44 språk 80 timmar om dygnet.
Vi DX-are tycker inte så mycket om BBC:s starka sändare, men vi borde hysa en större beundran för detta jättelika företag som saknar motsvarighet i radiovärlden.

"Audio"

-----

MELLANVÅG

Under denna rubrik kommer vi att införa MV tips och QSL från MV stationer.
Vasa DX-Club var i början en kortvågslyssnarklubb, men nu är flera medlemmar intresserade av DX-ing på mellanvåg. Under den mörka årstiden är förutsättningarna att höra DX stationer på MV stora. I stället visar sig kortvågen från sin sämsta sida under vintern. Det enda felet med DX-ing på mellanvåg är att alla stationer inte har QSL kort, emedan de inte har så stor nytta av lyssnarrapporter.
En glädjande nyhet är att alla MV stationer är medtagna i WRH 1954.
Tips och meddelanden om QSL från MV stationer är mycket välkomna till denna spalt.

-----

QSL spalten

Sänd meddelande om anlända QSL till denna spalt.
Här följer en liten förteckning över QSL som några medlemmar har fått.

Bengt Ericson, Skara, Sverige, har erhållit följande QSL:
Radio Continental Bogota, UN Radio Geneve, USSR, R.W (resten oläsligt), WRUL Boston, Itacable, Radio Zagreb Juguslavien, VLM4 Brisbane och VOA Honolulu.

Anders Nylander, Vasa, har fått Vatikanens kort.

Bertil Miemois, Närpes, har fått kort från PRC5, JOB2 och Deitsche Welle och brev från MSF, Nigeria, VOA Ceylon.

-----

 

TIPS
Finsk tid

ANGOLA
Radio Clube de Angola, Luanda, 11862 kc/s, 25,29 m. Hörd kl. 2345-0027 (Close Down) QSA 3, QRK4, QSB.
CR6RG, Dundo, Radio Diamang, 9340 kc/s, 32,10 m. Hörd kl. 2000-2130 (Close Down) QSA 1-3, QRK 1-4, QSB, CW-QRM.

ARGENTINA
LRS2, Radio Splendid, Buenos Aires, 9320 kc/s, 32,19 m. Hörd kl. 0200 ... QSA 2, QRK 2-3, QSB, CW-QRM.

BECHUANALAND
ZNB, Radio Mafeking, 8230 kc/s, 36,45. Hördkl. 1900-3130 QSA 2, QRK 1-3, QSB, CW-QRM.

BRASILIEN
ZYC8, Radio Tamoio, Rio de Janeiro, 9610 kc/s, 31,22 m. Hörd kl. 0230 ... QSA/K 3, QSB
ZYK3, Radio Journal de Commercio, Recife, 9565 kc/s, 31,36 m. Hörd sönd. 2330-2355, vard. 0305-0330 på engelska (Brazil Calling) QSA 3-4, QRK 3, QSB, BC-QRM.
PRB22, Radio Record, Sao Paulo, 95,05 kc/s, 31,56 m. Hötd kl. 0100 ... QSA/K 2-3, QSB
ZYR7, Radio Bandeirantes, Sao Paulo, 6185 kc/s, 48,53 m. Hörd kl. 0620-0733 (Close Down) QSA 3, QRK 1-3, QSB, BC-QRM. PRA8, Radio Club de Pernambuco, Recife, 6015 kc/s, 49,88 m. Hörd kl. 0445 ... QSA 3, QRK 3-4, QSB.

COLOMBIA
HJEX, Radio Pacifico, Cali, 6055 kc/s, 49,55 m. Hörd kl.0440-0515, QSA 2-3, QRK 2-3, QSB, QRM.
HJKD, Emisora Nuevo Mundo, Bogota, 6000 kc/s, 50,00 m. Hörd kl. 0520-0704 (Close Down) QSA 3, QRK 3-4, QSB.
HJAC, Emisora Atlantico, Barranquilla, 4901 kc/s, 61,23 m. Hörd kl. 0530-0640. QSA 2, QRK 2-3, QSB, CW-QRM, QRN.

DOMINICANA
HI4T, La, Voz Dominicana, Ciudad, Trujillo, 5970 kc/s, 50,25 m. Hörd kl. 0720-0800 (Close Down) QSA 2-3, QRK 3, QSB.

HOLLAND
The Happy Station, Hilversum 7210 kc/s, 41,61 m.Hörd sönd. 1800 ... QSA/K 4, SB, BC-QRM.

KAP VERDE ÖARNA
CR4AA, Radio Clube de Cabo Verde, Praia. Hörd på ca 40,5 m kl. 2210-2400 (Close Down) QSA 3, QRK 2-4, CW-QRM.

NORD RHODESIA
ZQP, Radio Lusaka, Lusaka, 7220 kc/s, 41,55 m. Hörd kl. 2030 ... QSA/K 3, QSB

RUMÄNIEN
Radio Bukarest, Bukarest, 9254 kc/s, 32,43 m. Hörd kl. 2130-2200 på engelska. QSA 4 QRK 3 CW-QRM.

THAILAND
HSK9 Radio Thailand, Bankok. Hörd på ca 25,7 m kl. 1300 ... QSA/K 4, BC-QRM.

TURKIET
TAP, Radio Ankara, Ankara, 9465 kc/s, 31,70 m. Hörd kl. 2300-2345 på engelska. WSA 4, QRK 5.

URUGUAY
CXA13, Radio Carve, Montevideo, 6155 kc(s, 48,74 m- Hörd kl. 0430 ... QSA/K 3, BC-QRM.

(B. Miemois)

 

Mina DX-sidor
Frekvensnytt och Här VNDXK.
DX-tidningen utan namn (Vasa DX-klubb
Svensksändare Utländska radiostationer som haft sändningar på svenska
Svensksändare aktiva 1957
Gamla QSL-bekanta
Klubb-QSL
HAM-QSL
World Radio TV Handbook
DX-klubbar och förbund
i Sverige genom tiderna
Svenska och finländska DX-tidningar
DX-Radio Nr 1 1944 av, troligen, Sveriges första DX-tidning 

räknare
besök sedan 9.7.2016